| Budownictwo i Projektowanie | Zalety tynków gipsowych

Budownictwo i Projektowanie

Zalety tynków gipsowych

Tynki gipsowe stosowane są dzisiaj bardzo często i z powodzeniem wypierają tradycyjne wewnętrzne tynki cementowo-wapienne. Jako zalety wymieniane są nie tylko szybkość schnięcia czy możliwość maszynowego nakładania, ale również same właściwości gipsu. Tynki gipsowe charakteryzują się bowiem wysoką izolacyjnością termiczną. Powodują zatem, że klimat w pomieszczeniu staje się niejako cieplejszy, co jednocześnie przekłada się na […]

Tynki gipsowe stosowane są dzisiaj bardzo często i z powodzeniem wypierają tradycyjne wewnętrzne tynki cementowo-wapienne. Jako zalety wymieniane są nie tylko szybkość schnięcia czy możliwość maszynowego nakładania, ale również same właściwości gipsu. Tynki gipsowe charakteryzują się bowiem wysoką izolacyjnością termiczną. Powodują zatem, że klimat w pomieszczeniu staje się niejako cieplejszy, co jednocześnie przekłada się na aspekt ekonomiczny i związane jest ze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej. Ponadto duże znaczenie ma jakość uzyskiwanych powierzchni.

Przy użyciu tynków gipsowych otrzymujemy powierzchnie o bardzo wysokiej estetyce, praktycznie idealnie gładkie. Takie podłoże jest doskonałe dla dowolnego wykończenia. Ponadto gładkie i równe podłoże to możliwość szybkiego, praktycznie jednowarstwowego malowania. Z tego też właśnie względu, zastosowanie tynku gipsowego, przekłada się na przyśpieszenie kolejnych robót budowlanych, a także przyczynia się do bardziej ekonomicznego wykorzystania materiałów wykończeniowych, na przykład farby. Na równej powierzchni wystarczy jednokrotne malowanie, podczas gdy niezbyt gładkie będą potrzebowały kolejnych warstw farby.

Ponadto tynk gipsowy skraca ogólny czas prowadzenia robót wykończeniowych dzięki znacznie szybszemu okresowi wysychania. Nie należy się obawiać, że tynk gipsowy jest zbyt delikatny. Bez problemów możemy montować do powierzchni wykończonej takim tynkiem różne elementy za pomocą gwoździ czy wkrętów.

Pozostałe artykuły związane z budownictwem i architekturą online:

recommended