| Nieruchomości | Architektura w teorii

Nieruchomości

Architektura w teorii

Architektura to pojęcie, które od wieków, wielu stara się definiować i zamykać w sztywne ramy. W praktyce jednak trudno jest to, co ma tak wiele tysięcy lat precyzować, czy generalizować. W rzeczywistości architektura to pojęcie niezwykle szerokie. Rozwija się, nabiera wciąż nowych kształtów. Jedno tylko pozostaje niezmienne. Każdy obiekt architektoniczny składa się z trzech podstawowych […]

Construction Workers Looking at RoofArchitektura to pojęcie, które od wieków, wielu stara się definiować i zamykać w sztywne ramy. W praktyce jednak trudno jest to, co ma tak wiele tysięcy lat precyzować, czy generalizować. W rzeczywistości architektura to pojęcie niezwykle szerokie. Rozwija się, nabiera wciąż nowych kształtów. Jedno tylko pozostaje niezmienne. Każdy obiekt architektoniczny składa się z trzech podstawowych elementów, które go obiektem czynią. Są to: grunt, na którym się wznosi, stabilna konstrukcja oraz wykończenie. Gdy te trzy warunki zostają spełnione, obiekt uznany zostaje za architektoniczny.
Z czasem obok architektury pojmowanej jako realizacja obiektu, pojawiła się architektura jako nauka. Koncentruje się ona nie tylko na wznoszeniu nowych obiektów, ale także na zabezpieczaniu tych istniejących. Dzięki temu stajemy się świadkiem zachowywania symbolicznych dzieł sztuki, ratowania osiągnięć architektonicznych, które stawały się historycznym, politycznym i kulturowym symbolem cywilizacji. W ten sposób ratujemy przeszłość od zapomnienia.

Pozostałe artykuły związane z budownictwem i architekturą online:

recommended